Thursday, September 30, 2010

தற்கால இந்தியா பற்றி ராமர்!
நண்பர் ஒருவர் அனுப்பிய மின்னஞ்சலில் இருந்து...!

சில விஷயங்களை மொழிமாற்றாமல் படித்தால் சுவை ... அதனால் தேசிய மொழியில்


*The Lord surveyed the Ram Setu and said "Hanuman, how diligently and strenuously you and your vanara sena built this bridge several centuries back. It is remarkable that it has withstood the ravages of the climatic and geographical changes over centuries. It is indeed an amazing feat especially considering the fact that a bridge at Hyderabad built by Gammon using latest technology collapsed the other day even before they could stick the posters on its pillars."*

*Hanuman with all humility replied "Jai Sri Ram, it is all because of your grace. We just scribbled your name on the bricks and threw them in the sea and they held. No steel from TISCO or cement from Ambuja or ACC was ever used. But Lord, why rake up the old issue now?"

*Ram spoke "Well, Hanuman some people down there want to demolish the bridge and construct a canal. The contract involves lot of money and lot of money will be made. They will make money on demolition and make more money on construction. "

*Hanuman humbly bowed down and said "Why not we go down and present our case?".

*Ram said "Times have changed since we were down there. They will ask us to submit proof of age and we don't have either a birth certificate or school leaving certificate. We traveled mainly on foot and sometimes in bullock carts and so we don't have a driving license either. As far as the proof of address is concerned, the fact that I was born at Ayodhya is itself under litigation for over half a century. If I go in a traditional attire with bow and arrow, the ordinary folks may recognize me but Arjun Singh may take me to be some tribal and, at the most, offer a seat at IIT under the reserved category for learning how to construct a bridge. Also, a God cannot walk in, dressed in a three-piece suit and announce his arrival. It would make even the devotees suspicious. So it is a dilemma so to say."

"I can vouch for you by saying that I personally built the bridge."

"My dear, Anjani putra, it will not work. They will ask you to produce the Layout plan, The Project details, Approved Plans, Municipal Building Permit,Excavation Permit, the contractor who built it including financial outlay and how the project cost was met and the completion certificate. And who inaugurated it? Nothing is accepted by these people without documentary evidence in India. You may cough but unless a doctor certifies it, you have no cough. A pensioner may present himself personally but the authorities do not take it as proof. He has to produce a life-certificate to prove that he is alive. It is that complicated."

*"Lord, I can't understand these historians. Over the years you have given darshan once every hundred years to saints like Surdas, Tulsidas, Saint Thyagaraja, Jayadeva, Bhadrachala Ramdas and even Sant Tukaram and still they disbelieve your existence and say Ramayana is a myth. The only option,I see, is to re-enact Ramayana on earth and set the government records straight once for all."

*The Lord smiled. "It isn't that easy today. Ravan is apprehensive that he may look like a saint in front of today's politicians. I also spoke to his mama Mareecha, who appeared as a golden deer to tempt Sita maiyya when I was in the forest and she said that she won't take a chance of stepping on earth as long as Salman Khan is around.


"அது ராமர் கோவில்தான். அந்த இடம் ராமருக்குத்தான் சொந்தம். அந்த இடமே தெய்வத் தன்மை உடையதாகவும் வழிபாட்டுக்குரியதாகவும் ஹிந்துக்களுக்கு இருந்திருக்கிறது. பாபர் அங்கு அந்த சர்ச்சைக்குரிய கட்டிடத்தை கட்டுவதற்கு முன்னால் அங்கே ஒரு கோவில் அமைப்பு இருந்தது. அதை அவன் இடித்தானா இல்லையா என்பது கேள்விக்குரியது. ஆனால் அதன் இடிபாடுகளின் மீது அவனுக்கு சொந்தமில்லாத இடத்தில் அவன் கட்டியதுதான் அந்த கட்டிடம். எனவே அது ”ராம் லல்லா” என்கிற குழந்தை ராமருக்கு சொந்தமானது" - இவ்வாறு நீதிமன்ற தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுவிட்டது. ராமர் பாலமும் மனிதர்களால் கட்டப்பட்ட பாலம் தான் என்றும் அது கட்டப்பட்ட காலம் பற்றியும் உண்மையான அறிவியல் நிரூபிக்கும்! நமது பாரம்பரிய பூமியை காப்பது மண்ணின் மைந்தர்களான நமது கடமை!

சேதுவை மேடுறுத்தி வீதி சமைப்போம்! - பாரதியார்


5 comments:

Anonymous said...

hello Indian national language is Hindi, tamil ect ... not english pls get back you slave mentality :) sorry pls correct the word

hayyram said...

அக்காங்... இந்தியாவ ஆள்றதே ஒரு வெள்ளக்காரி தான். அதப்பத்தி யாருக்கும் சுரனை இல்லை. இங்கிலீஷ் தேசிய மொழின்னு சொன்னதுல மட்டும் ரோஷம் பொத்துக்கிட்டு வந்திடுச்சாக்கும்.??!

Suresh said...

Even if you submit million proofs they will try to play politics using them. May be another 100 decades the case will run. As long as we act like sleeping these things wont change. Come on.. stop acting...

Madhu said...

Hi Hayyram,

Neither the Constitution of India nor Indian law specifies a national language, a position supported by a High Court ruling.

The principal official language of the Republic of India is Standard Hindi, while English is the secondary official language.

hayyram said...

சும்மா நக்கலா சொன்னதுக்குப் போய் இந்தியன் பீனல் கோடெல்லாம் இழுக்கிறீங்களே மது. சும்மா லூஸ்ல விடுங்க!