Wednesday, March 23, 2011

பகத் சிங், சுக்தேவ் , ராஜ்குரு!

23 மார்ச் 1931 பகத் சிங், சுக்தேவ் மற்றும் ராஜ்குரு வெள்ளையர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைக்கான தண்டனையாக தூக்கிலிடப்பட்டனர்!தேர்தல் அவசரத்தில் இருக்கும் இன்றைய அரசியல் வாதிகள் இவர்களின் தியாகத்தை நினைவுகூர்வார்களா?
.

1 comment:

reno85 said...

நிச்சயமாக இல்லை....
தேர்தல் கூட்டணி, தேர்தல் அறிக்கை, தேர்தல் களம், தேர்தல் முடிவுகள்..
மேலே குறிப்பிட்டது மட்டும்...